Hvad er boksplot?

Et boksplot er i formelsamlingen en grafisk repræsentation af mindsteværdi, kvartilsæt og størsteværdi.external image boks_form_sam.jpg